Online Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık Nedir?

Herhangi bir hukuki bir uyuşmazlığın mevcut olması halinde bu uyuşmazlığa ilişkin çözüm yolları, izlenmesi gereken prosedürler, zaman kaybetmeksizin yapılması gereken işlemler ile henüz bir uyuşmazlık olmamasına rağmen ileride ortaya çıkabilecek ihtilafların önlenmesi veya uyuşmazlığın olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi, hak kaybının engellenmesi veya ortadan kaldırılması gibi daha birçok konuda bilgi edinilmesini sağlayan bir hizmettir.

Hukuki danışmanlık hizmetinden faydalanılabilmesi için herhangi bir vekalet ilişkisi kurulması şart değildir.

Avukatlık Kanunu m.36’da yer alan; “Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse ,Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısiyle öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır” hükmü gereğince “sır saklama”  yükümlüğüne ve meslek etik kurallarına avukatlık ve danışmanlık hizmetinin sunulması sırasında tarafımızca titizlikle uyulmaktadır.

Online Hukuki Danışmanlık Nedir?

Günümüzde meydana gelen sosyal ve teknolojik gelişmelerle birlikte “zaman” en değerli varlık halini almıştır. Hukuki faaliyetler de bu gelişmeleri takip ederek yeni bir boyut kazanmış ve artık günümüzde telefonun yanı sıra e-posta ve internet üzerinden avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunulmaya başlamıştır.

Zamanın verimli kullanılması gerekliliği, başka bir ülke veya şehirde bulunma, kişisel sebepler, sağlık problemleri, mevcut durumda COVID-19 salgını ve daha birçok nedenden dolayı hukuk ofislerinin ziyaret edilememesi nedeniyle yüz yüze görüşmelerin yerini artık internet üzerinden yapılan online görüşmeler almış; böylece hukuki bilgiye en hızlı şekilde ulaşılabilmesi sağlanmıştır.

Online olarak yapılan hukuki görüşmelerin yüz yüze yapılan görüşmelerden hiçbir farkı olmayıp, tüm hak ve yükümlülükleri ile normal bir avukat- danışan ilişkisi kurulmuş olmaktadır.

Online danışmanlık hizmeti; zoom, skype veya WhatsApp üzerinden görüntülü konuşma yolu ile veya isteğe bağlı olarak görüntüsüz bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Kaliteli bir görüşme sağlanabilmesi için görüşme saatinde; stabil bir internet bağlantısına sahip olmanız ve sessiz bir ortamda bulunmanız önemlidir.  

Telefon ve E-posta ile de Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınabilir mi?

Online danışma hizmetinden çok daha önce de uygulanmakta olan telefon veya e-posta yolu ile de hukuki danışmanlık hizmeti alınması pek tabii mümkündür. Online olarak yapılan hukuki görüşmelerde olduğu gibi telefon ve e-posta ile yapılan görüşmelerin de yüz yüze yapılan görüşmelerden hiçbir farkı olmayıp, tüm hak ve yükümlülükleri ile normal bir avukat- danışan ilişkisi kurulmuş olmaktadır.

  • Telefon İle Danışma

İletişim sayfamızda belirtilen telefon numaraları ile cep telefonu hattı veya WhatsApp üzerinden tarafımıza ulaşarak hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

  • E-posta İle Danışma

İletişim sayfamızda belirtilen e-posta adresi üzerinden tarafımıza ulaşarak hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Ücret, ödeme şekli ve görüşme için gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

Danışmanlık Hizmetine İlişkin Ücretlendirme Nasıl Yapılmaktadır?

Vekalet ilişkisi kurularak veya danışmanlık yolu ile avukatın profesyonel  bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması halinde bu hizmetin karşılığının ödenmesi hakkaniyet gereğidir. Bununla birlikte avukat tarafından sunulan her hizmet karşılığında ücret alınması yasal bir zorunluluktur. Avukatlık Kanunu madde 164/4’te belirtildiği üzere avukat tarafından sunulan hizmetlerde avukatlık asgarî ücret tarifesinde belirtilen ücretlerin altında vekâlet ücreti kararlaştırılması yasaktır.